بدست آقای چاغر

تابستون کوتاهه؛

درست مثِ دامن تو توی عکس  و مثِ دستای من،

که هیچکدوم به زانوهات حتی نزدیک هم نمی‌شن.

 

Advertisements